Hình thức tính lương cho người lao động phổ thông

Tiền lương là vấn đề nhận được sự quan tâm từ cả chủ doanh nghiệp và người lao động. Người lao động sẽ được trả lương theo đúng thỏa thuận trước khi làm việc. Nhưng hãy nhớ rằng, khoản này cần phải đảm bảo không được thấp hơn mức lương tối thiểu theo cách tính lương hàng tháng cho nhân viên

Vậy đâu là những hình thức trả lương trong doanh nghiệp mà người làm nhân sự và chủ doanh nghiệp nhất định phải biết?

1. Hình thức trả lương theo thời gian:

Đây là phương pháp tính phổ biến nhất, dựa trên thời gian làm việc, cấp bậc công việc và bậc lương của người lao động. Cách tính này bao gồm những hình thức trả lương cụ thể như sau:

  • Tiền lương tháng được trả cho một tháng làm việc xác định trên cơ sở hợp đồng lao động;
  • Tiền lương tuần được trả cho một tuần làm việc xác định trên cơ sở tiền lương tháng nhân với 12 tháng và chia cho 52 tuần;
  • Tiền lương ngày được trả cho một ngày làm việc xác định trên cơ sở tiền lương tháng chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng (tính theo từng tháng dương lịch và bảo đảm cho người lao động được nghỉ tính bình quân 01 tháng ít nhất 04 ngày) theo quy định của pháp luật mà doanh nghiệp lựa chọn;
  • Tiền lương giờ được trả cho một giờ làm việc xác định trên cơ sở tiền lương ngày chia cho số giờ làm việc bình thường trong ngày theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật Lao động.

Trên thực tế trong các Doanh nghiệp vẫn tồn tại 2 các tính lương như sau:


Theo cách này lương tháng thường là con số cố định, chỉ giảm xuống khi người lao động nghỉ không hưởng lương. Người lao động sẽ không cần boăn khoăn về mức thu nhập cuả mình trong mỗi tháng bởi số tiền trừ cho mỗi ngày công không lương là cố định, nghỉ bao nhiêu ngày thi họ bị trừ bấy nhiêu tiền trong trường hợp không có biến động về lương và ngược lại tháng nào làm đi làm đủ ngày theo quy định thì hưởng đủ mức tiền lương.


(Doanh nghiệp tự quy định 26 hay 24 ngày)

Với hình thức trả lương này khi nghỉ không hưởng lương người lao động cần cân nhắc nên nghỉ tháng nào để làm sao thu nhập của họ ít ảnh hưởng nhất, điều này có thể ảnh hưởng tới tình hình sản xuất cuả doanh nghiệp khi nhiều nhân viên cùng chọn nghỉ vào những tháng có ngày công chuẩn lớn nhằm giảm thiểu tiền công bị trừ.

( Con số 26 tưởng chừng như là cố định, nhưng thực tế lại làm lương của người lao động biến động)

Hai cách tính lương này sẽ cho ra 2 kết quả khác nhau. Việc tính lương theo cách nào Doanh nghiệp sẽ thể hiện trên hợp đồng lao động hay trong quy chế lương thưởng của công ty.

2.  Hình thức trả lương theo sản phẩm

Hình thức trả lương này dựa trên chất lượng và số lượng sản phẩm hoặc phần trăm công việc mà người lao động đã hoàn thành. Do vậy, doanh nghiệp thường áp dụng khi cần khuyến khích năng suất, tăng số lượng sản phẩm.

Công thức tính khá đơn giản:


3. Cách trả lương khoán

Đây là hình thức trả lương khi người lao động hoàn thành được đúng khối lượng công việc theo thỏa thuận giữa hai bên. Thông thường, lương khoán được áp dụng cho những công việc mang tính chất thời vụ.

Công thức tính:


4. Cách tính lương theo doanh thu

Hình thức trả lương này dựa trên doanh số đạt được của nhóm hoặc cá nhân. Phương thức này thường được áp dụng phổ biến với nhân viên bán hàng, nhân viên kinh doanh.


Tiền lương là một phạm trù phức tạp đòi hỏi sự tính toán hợp lý, chính xác từ phía chủ doanh nghiệp. Hy vọng, sau bài viết này, bạn có thế tính đúng lương, thưởng chính xác cho bản thân!